Program 06.07.12


AVGANGSTIDER BUSS (korresponderer med båtskyss):

Kl. 14.00: Avgang første buss fra Ertec/Suntec/Grenstøl, Tvedestrand til Nybgrygga/Gjeving.
Deretter kl. 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30 / 20.00

Kl. 23.30: Fra Nybgrygga/Gjeving til Grenstøl, Tvedestrand. Deretter jevnilge avganger – alle skal hjem!

Kl. 14.00 og 17.00: Fra Risør Rutebilstasjon til Nybgrygga/Gjeving.

Kl. 23.30: Fra Nybgrygga/Gjeving til Risør Rutebilstasjon.

MERK: Billetter må kjøpes på forhånd for å sikre skyss. I Tvedestrand: på Biblioteket, eller i Bokbanken/Turistkontoret. I Risør: på turistkontoret.
Buss/båt tur/retur: kr. 200,- barn under 16 år: kr. 100,-
Kun buss eller båt tur/retur: kr. 100,- barn under 16 år: kr. 50,-

Parkeringsmulighetene er begrenset. Vi anbefaler derfor å benytte buss som korresponderer med skyssbåt. Ved bruk av bil, kjør sammen!
Parkering i Tvedestrand: Suntec/Ertec-tomta, Grenstøl, og Fjordsenteret/Hallene-Eidbomyra, Eidbo.

Vi satser på god flyt, men oppfordrer alle til å være forberedt på noe venting.Kl. 10.00:
Prosesjon fra Dampskipsbrygga til minnestøtten i Risør gravlund.

Kl. 10.30: Markering ved minnestøtten over de falne i Risør.

Kl. 10.45: Prosesjon/avgang fra minnestøtta til Risør Kirke. Minnemarkering i Risør Kirke.

Arrangementer i Risør ved Risør kommune, Dansk og Norsk Sjøforsvar, Kanonjolla Øster Riisøer 3.


Kl. 12.00: Historisk utstilling i Lyngørstua fra kl. 12.00. (lukker kl.16.00).

Kl. 12.00: Boder og markeder åpner i Lyngør.

Kl. 12.00: Lyngørsundet og Lille Svalesund stenges for båttrafikk (tilgang til butikkbrygga fram til kl. 15.00). Fri skyssbåt mellom øyene, Lyngørsia / Holmen. Vaktbåter henviser privatbåter til ankringsplasser Lyngørsia / Holmen.

Kl. 14.30: Prosesjonen i Risør går videre fra havnen til Lyngør med 20 fartøy fra Nordisk Seilas.

Kl. 15.00: Slaget i Lyngør, informasjon og utdrag fra dokumentarfilmen “Slaget i Lyngør” på loftet til Seilmakeren – ved Knut Frognes/ Media Service.

Kl. 16.00: Nordisk Seilas og marinefartøyer ankommer og ankrer opp i Lyngør.

Kl. 17.00: Minnemarkering i minnelunden på Askerøya (slutt kl. 18.00) – ved Fylkeskommunen, Tvedestrand kommune, Den Norske Kirke, Dansk og Norsk Sjøforsvar, Marinemusikken, Kanonjolla Øster Riisøer 3.

Kl. 18.00: Bokhotellet Lyngørporten: Før 6.juli-slaget. Samtale og kveldsmat med forfatterne Øivind Berg (”Senk Najaden!”) og Knut Heidem (”Slaget i Lyngør 1812. Najadens tokt i historisk lys.”)

Kl. 18.40: Fredag 6. juli, og lørdag 7. juli, er det sending på NRK-Sørlandet (TV) kl. 18.40

Kl. 20.00: Kystkulturuka åpnes i Lyngørsundet – Konsert ved “Bergtatt” (slutt kl. 21.00).

Kl. 22.10: “Slaget i Lyngør”. Samme tid. Samme Sted. 200 år etter (slutt kl. 22.50).


Komponist: Ketil Bjørnstad
Musikalsk leder: Tor Morten Halvorsen
Forteller/manusforfatter: Morten R. Gray
Koreografi: Kari Moland
Kannonade: Kjell Egestad
Regi: Martha M Hansen


Medvirkende: Kanonjolla/Napoleonsalliansen, Borøykoret, Tvedestrand mannskor, Stranna­koret, Sandøy­koret, Vegår Vokale, Montett­koret, Holt kantori/Agder kammerkor, Bare for gøy, NoBelskoret, Barnekor Lyngør 2012, Tromme­slagere Lyngør 2012, Holt Skole, Dypvåg/Gjeving skole, Nordisk Seilas, skonnertene Maja og Svanen, Media Service.Kl. 00.30: Avgang siste buss fra Gjeving til Tvedestrand.
Kystkorvetten KNM Glimt og museumsfartøyet M314 Alta ankrer ved Bokhotellet. (Åpne fartøy 7. juli kl. 10.00 – 17.00.)
Lyngørsundet og Lille Svalesund åpnes for båttrafikk.