Hilsen fra Martha, via Ketil Bjørnstad/Ole Paus

” Fra først av, fra tiden før tiden vi regner med, var en tone der, og den vevet seg inn overalt.
Og siden er alt det som fødes og dør musikk. Den samme tonen klinger nå som fra først av.”

Ole Paus, “Garmann” – fra Ketil Bjørnstads bok: “Til musikken”