TAKK sponsorer, frivillige og samarbeisdspartnere

200 års markeringen av Slaget i Lyngør fikk god omtale, ble godt besøkt, ble en opplevelse for frammøtte og medvirkende, og vil bli husket!

Scener fra markeringen vil vi få se i den kommende dokumentarfilmen “Slaget i Lyngør” ved Media Service.
Her noen private klipp fra youtube, flere finnes her på f.b.siden Lyngør 2012.

TAKK
Takk til hovesponsorer og annonsører! Bidragene fra dere gjorde det mulig å gi det kystkulturhistoriske slaget den oppmerksomheten hendelsen fortjener.

Hovedsponsorer:
Sparebanken Sør
Colour Line/G-max
Quickflange/Teamtec

Annonsører:
Tvedestrandsposten, Tvedestrand Boktrykkeri, Tvedestrand Bokhandel, Bokbyen, Bokhotellet, Winta Eiendom AS, Sigurd Jensen, Asle Thorsen AS, Betonmast, Rolls-Royse, Holtermann, Fagelektro AS, Lindal, Stærk, CDF marine, Brødrene Knutsen Maskin AS, Gjeving Trevarefabrikk, Godt Håndverk AS, Lyngør Handelshus, Lyngør møbler, Lyngør Seilmakerverksted, Grisen Storsenter, Agder Marina, Rørlegger Erling Olsen AS, Vegårshei Sparebank, Tvedestrand Interiør, Felleskjøpet, Lekterfrakt.
————————————————————————————————————————————–

Tidligere har sangere,dansere, skuespillere, korledere, komponist, koreograf og tekstforfattere, musikalsk leder og andre bidragsytere til den kunstneriske oppsetningen fått tilsendt takk, for frivillighet, tålmodighet og innsats.

I tillegg vil jeg takke:
(Det er sjanse for at noen kan være glemt, gi meg gjerne beskjed!)

* “Maja” og “Svanen”! (Dictator/Najaden) Takk til kapteinene Alan og Aake med mannskap! Hei, som det fungerte, og hvor virkningsfullt det hele ble. Ekstra takk til de som hoppet på vannet…

* Nordisk Seilas, og spesielt Knut Birger for godt samarbeid og dialog! De vakre fartøy ga det folkelige arrangementet en flott ramme.

* Kanonjolla Øster Risøøer III. Takk, for kannonade (Kjell Egestad) , og deltagelse offisielle og folkelig markeringer/markering. Deres innsats var verdifull, på mange plan!

* Den Danske og Norske Marine, og KNM Alta. Takk for tilstedeværelse, som ga de offisielle markeringene en høytidelig ramme.

* Prost Ole Jacob Modalsli. Takk for godt samarbeid ved de offisielle markeringene i minnelunden/Risør og Najadens Minde/Askerøya.

* Mette Ellingsen. Takk for ditt bidrag ved Najadens Minde.
* Hans Petter Oset fra Marinemuseet, takk for godt samarbeid, innspill og ditt bidrag ved minnehøytideligheten på Askerøya.
*Einar Johnsen fra Det Norske Forsvar. Takk for ditt bidrag i Najadens Minde på Askerøya.

* Lyngør Vel/Lyngør grunneierforening.
Takk for tilgang til brygger, hager og privat grunn!
Spesiell takk grunneiere som stilte brygge, hager, lokaler til disposisjon for sangere/tablåer/teknikk/pyroteknikk/inviterte gjester. Takk for vennlighet, imøtekommenhet og forståelse.

* Eli Pedersen. Takk for samarbeid! Ditt bidrag til dialog mellom “Lyngør 2012″ og grunneiere/velet var verdifullt!
* Betty Ann Brodersen og Tore Kristiansen. Takk for arbeid rundt historisk utstilling, og bruk av Lyngørstua!
* Fredrik Brodersen med hjelpere. Takk for innsatsen ved oppankring, Nordisk Seilas!

* Kystleirskolen. Takk Olaf Trysnes og Erling Skuggevik, med hjelpere – for frakt av medvirkende 5 og 6 juli.
Takk for at dere flyttet ferie, og for VERDIFULL frivillig hjelp!
* Askerøya Seilforening. Takk for innsats ved frakt av inviterte gjester!
* Alle frivillige vaktbåter, TAKK!

* Kystkulturuka. Takk Siw Johannesen, med mannskap, for samarbeid! Takk Sverre Tobias Dukene, for teknisk assistanse!

* Asbjørn Olsen. Takk for din innsats som vaktbåtansvarlig!
* Elise Sælid Fjøsne og Eva Fokkens. Takk for innsats ved programhefter/sponsorer med mer!
* Tove Aanjesen, Anette Martsander Bjørn Fosttveit, Ellinor og Marie Eide. Takk for innsats som vakter og billett- programselgere!
* Sveinung Marstander, Lauritz Carvel, Anette Pedersen, Dag Eide og Marianne Frivold. Takk for rydding/bæring av teknikk, i våte nattetimer!

* Husholdningshandelen på Lyngør. Takk for samarbeid før, under og etter markeringen!
* Bokhotellet. Takk for samarbeid, bevertning og tilgang til kaianlegg!

* Fagelektro. Gunnar, takk for sponset teknisk verdifull assistanse!
* Arendal Lydystemer. Atle og Tore med mannskap, takk for løsningsorientert og godt samarbeid!

* Tore Onsaker. Takk for ditt bidrag i Lyngørstua!

* Vibeke og Hans Petter Gangdal og Gjeving Marina. Takk for parkeringsplasser!
* Steinar Lund, Morten Brekke og Håkon Danielsen. Takk for velvillighet og hjelp.

* Mads Bøckmann og Jens Ove Kristiansen for rydding av “Krigshola”!

* Elling Vidar Andersen og Bertrand Marcussen. Takk for innsamling og lån av jaktradioer.

* Tvedestrand Bibliotek/ Tvedestrand Turistkontor/Tvedestrand bokhandel/Risør Turistkontor/Arendal Turistkontor/Barbu Interiørhus/Chocos & Chaos/Bokhotellet/Husholdingshandelen på Lyngør.
Takk for samarbeid rundt billett og programsalg!

* Atle Goutbeek. Takk for ditt bidrag, diverse lay out og fotografering!
* Ole Schøning. Takk for ditt arbeid med utvikling av hjemmeside!
* Designkokken. Takk for bevertning!

* Nes Jernverksmuseum. For samarbeid!
* Bokbyen. For samarbeid!
* Båtselskapet. For samarbeid!

* Tvedestrand Boktrykkeri. Fint samarbeid!
* Tvedestrandsposten. Takk for godt samarbeid!

* Media Service. Takk for samarbied før, under og etter markeringen!

* Dag Eide. Logistikkansvarlig, og så mye mer. (Var det hele din ide`?) TAKK!
* Hans Melbye (ALLTID tilgjengelig) og Carl Bertelsen. Sponsoransvarlige. TAKK!
* Anton

Jeg vil også benytte anledningen til å takke Søs Nysted /Risør kommune, og Anette Pedersen og Anton Thomassen/Tvedestrand kommune for samarbeidet.
Det har vært en spennede reise, takk for spennede samspill!

Vennlig hilsen
Martha M. Hansen
Prosjektleder
6. juli 2012
Slaget i Lyngør
Samme sted. Samme tid. 200 år etter.
www.lyngør2012.no