TAKK medvirkende

Kjære medvirkende sangere, dansere, skuespillere, trommeslagere, ansvarlige, komponist, koreograf, og tekstforfattere!

Jeg videreformidler e-post fra musikalsk leder Tor Morten, og vil med dette også legge ved noen ord, og be om videreformidling!:

FOR EN STUNT! Været 6. juli bidro til at markeringen ble så spesiell, for 4.000 frammøtte, og ikke minst 700 medvirkende.

Opplevelsen vi sammen fikk, og ga, sitter i både i drømme og våken tilstand.
Jeg skulle så gjerne ta i hånden, og takke hver og en for innsats, mot, giverglede og positiv innstilling!
Tilbakemeldingene er så mange og så gode.

Kjære dirigenter:
Takk for samarbeid, dere er rause.

Kjære sangere:
TAKK. (Hilsen fra Tor Morten er sendt alle koransvarlige)

Kjære Tor Morten og Rebekka med familie:
TAKK for dere, og “Greenroom”, som var viktig del av helhetsopplevelsen sangerne og medvirkende fikk!

Kjære Tor Morten:
TAKK for DEG, vi hadde en trygg, inspirerende og løsningsorientert musiklask leder!

Kjære Ketil Bjørnstad:
TAKK for samarbeid!
Morten, Tor Morten og undertegnede satte pris på møtene med deg.
En av tilbakemeldingen jeg har fått er at det torsdag opplevdes som et englekor omringet øyene…
Mange tårekanaler fikk fritt utløp..

Kjære sangere/slagverkere:
TAKK (viser til e-post fra Tor Morten)

Kjære koreograf Kari Moland og dansere:
TAKK for koreografi, det ga helt spesielt bidrag til det kunstneriske uttrykket. Takk også for innsats og profesjonell innstilling. At dere i starten ble stående, og stående og stående nesten nakne i regnet så lenge gjorde vel så sterkt inntykk som bevegelse på dekk og aller øverst i riggen, og ble oppfattet som en del av koreografien..

Kjære tablåansvarlige og skuespillere/ roere:
Innlevelsen og utførelsen, også i silende regn står det respekt av!
Flukten og skrikene fikk det til å gå kaldt nedover ryggen..

Kjære Morten Gray:
TAKK for tekst, bestillingen lød på dramatisk historiefortelling, rettet i hovedsak mot barn og unge.
For at de skal huske.
Jeg har i sommer sett (for meg ukjente) barn leke slaget, og hørt dem rope: “Gjem deg Najaden, gjem deg!” …

Kjære Harald Pettersen:
Takk for ditt engasjement fra juli 2011 til 2012, og støtte både kunstnerisk og mediestrategisk.
Og takk for din prolog, som bidro til stemningen fredag 6. juli.

Kjære Jon A. Steffensen:
Takk for din tekstlesing, og tålmodighet!

Kjære Kari Skuggevik, korkoordinator:
TAKK.
Uten mennesker som deg er arrangementer med så mange frivillige helt umulig å gjennomføre.

Til dere “usynlige” som bevisst og ubevisst sprer entusiasme og opplevelsesglede, i kraft av å være de dere er:
TAKK, det smitter!

Takk for “reisen”!
Gode tanker fra
Martha M. Hansen
Prosjektleder
Lyngør 2012