200-års markeringen av slaget i Lyngør


Til sammen 700 medvirkende utøvere, statister og frivillige skal levendegjøre stemningen i Lyngørsundet den 6. juli 1812 – nøyaktig 200 år etter et av norgeshistoriens mest dramatiske sjøslag fant sted. Trommekorps, 200 sangere, historiefortelling, barn og unge i datidens aktiviteter, tidsriktige skuter, putter, kanonjolle, dansere og kannonade vil gjenskape noe av det som skjedde.

Kl. 22.10 er det urframføringen av Ketil Bjørnstads bestillingsverk ”Slaget i Lyngør” for kor og slagverk.


Bildet er hentet fra dokumentarfilmen ”Slaget i Lyngør” av Media Service. Alle skipene i dette 3D bildet er bygget opp ved hjelp av originaltegningene som er funnet i gamle arkiver, et arbeid som har tatt over et halvt år. Dette bildet fra Lyngør er svært nær slik det må ha sett ut den gangen – bare sekunder før slaget begynte, 6. juli 1812.

Programmet deles opp i et offisielt, og et folkelig program.
Det vil foregå offisielle markeringer i minnelunden på Askerøya, og ved minnestøtta i Risør i samarbeid med Risør kommune.

I samarbeid med Lyngør/Askerøy vel • Grunneierforeninger/foreninger og befolkning.


VÅRE HOVEDSPONSORER:


Takk til Skonnerten “Maja” for bruk av bilder, og Ants Lepson for bruk av malerier.